Tag Archives: català

Ramon Caminal: “La intervenció pública ha fet més eficient el mercat comunicatiu català”

Us adjuntem l’entrevista a l’investigador de l’Institut d’Anàlisi Econòmica (IAE-CSIC).

El professor i investigador de l’Institut d’Anàlisi Econòmica (IAE- CSIC) Ramon Caminal exposa en aquesta entrevista perquè la iniciativa privada té dificultats per respondre a les demandes comunicatives de les comunitats lingüístiques minoritàries i com això es tradueix en la insuficient diversitat lingüística que tendeixen a proveir els mercats no regulats. En conversa amb l’investigador de l’OPC (InCom-UAB) Josep Àngel Guimerà, Caminal explica com la intervenció estatal ha ajudat a fer més eficients aquests mercats a partir de l’experiència del cas català i assenyala les dificultats metodològiques per mesurar els beneficis econòmics que aquesta intervenció pública aporta a la ciutadania. Finalment, reflexiona sobre la importància d’articular un mercat comunicatiu que abasti tot el domini lingüístic, ja que
ajudaria a disposar d’una major oferta priva a en català i, per tant, d’un mercat més eficient.

[Aquesta entrevista forma part de l’Observatori de Polítiques de Comunicació i Espai Català de Comunicació, una iniciativa conjunta d’Escacc i l’OPC (InCom-UAB)].

Text publicat a la web de l’Escacc: http://escacc.cat/docroot/escacc/includes/elements/fitxers/4166/Entrevista-RamonCaminal.pdf

Deixa un comentari

Filed under Català, Televisió pública

Proposta de CONTRACTE PROGRAMA de l’Assemblea de treballadors de TVC

Per elaborar aquesta proposta de Contracte Programa ens hem basat en la disposició addicional quarta del Conveni Col·lectiu de TVC, on s’especifica el compromís de la direcció de recuperar la producció interna, garantir la plena ocupació de la plantilla i el manteniment de tots els llocs de treball.

També hem tingut en compte els articles 11 i 13 de la Llei de la CCMA en els que es preveu la participació dels treballadors en la confecció del Contracte Programa.

 Hem utilitzat també com a guia el Primer Mandat marc del sistema públic audiovisual català, aprovat l’11 de febrer de 2012 i amb una vigència de 6 anys, preveient una pròrroga de 2 anys, el qual senyala els objectius generals del servei públic audiovisual i que són els següents.

  • Qualitat informativa, pluralisme i igualtat entre homes i dones

  • Promoció de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès

  • Diversitat i cohesió social

  • Difusió del coneixement

  • Potenciació de la indústria audiovisual

  • Accés universal als continguts audiovisuals

  • Protecció de la infància i la joventut

  • Professionalitat, independència i responsabilitat Continua llegint

Deixa un comentari

Filed under Televisió pública, TV3