Propostes d’actuació davant la crisi del sector de la comunicació

presentacióMés de quaranta entitats del sector de la comunicació: empresaris, sindicats, col·legis professionals, acadèmics, etc.. han estat treballant durant sis mesos en aquest document. Treballadors de la CCMA, en representació de diferents sindicats, han participat en la seva elaboració: Mercè de Olañeta, Ramon Espuny, Jordi López, Carles Blanco… El resultat és el text ‘Propostes d’actuació davant la crisi del sector de la comunicació’, que recull diferents aspectes que afecten a la viabilitat present i futura de TV3 i Catalunya Ràdio. A continuació podeu veure un extracte i en el PDF  teniu el document sencer.

“És urgent que es firmi el nou contracte programa plurianual de la CCMA

El contracte programa ha de donar estabilitat als mitjans de la CCMA, dins del qual s’inclouen les emissores del grup Catalunya Ràdio. En aquest marc, el sistema actual de doble finançament o altres fórmules homologables a nivell europeu que es puguin derivar de les decisions preses pel Parlament de Catalunya han de preveure un sistema d’ingressos que garanteixi els recursos humans i econòmics suficients per a la viabilitat del servei públic, la continuïtat de la producció interna i la possibilitat de contractació aliena de productes…

– TVC contribueix a la pluralitat de l’oferta comunicativa de Catalunya, pel que fa a l’equilibri entre mitjans públics i privats i dels espais comunicatius (mitjans d’abast estatal i català). Alhora, té un paper clau en la projecció de la llengua i cultura catalanes.

– TVC ha de mantenir els objectius d’àmplia audiència i prestigi, però també el de lideratge en innovació de serveis de comunicació. Per això, cal que mantingui un pressupost adequat a les funcions que exerceix.

– TVC ha de mantenir la seva funció de motor del sector audiovisual, per a impulsar la col·laboració amb empreses privades i facilitar la presència del sector en mercats més amplis (espanyol, internacional).

– TVC ha d’actuar amb transparència, tant pel que fa a la informació referida a la seva plantilla i òrgans de govern com pel que fa als costos de la producció externa i la seva gestió empresarial.

….

Dotació pressupostària suficient a la CCMA.

La Mesa sectorial reclama una dotació pressupostària suficient a la CCMA, i proporcional a la situació financera de la Generalitat, que li permeti mantenir el paper impulsor del teixit audiovisual català sense posar en risc la seva pròpia capacitat productiva…

La Mesa sectorial també planteja la necessitat que s’acceleri l’elaboració de l’Acord marc per al foment de la indústria cinematogràfica i audiovisual. És en aquest marc on s’ha d’estructurar una política global de crèdit i finançament públic a la indústria privada audiovisual (…), inclòs el paper que en aquesta estratègia ha de tenir la CCMA, distingint clarament entre els costos derivats del seu funcionament intern i els fons destinats al foment de les coproduccions i altres fórmules de suport a la indústria privada.”

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Els comentaris estan tancats.